Pelaajilta ja perheiltä hyvät arvosanat PuMan toiminnasta
PuMa-Volley ryJulkaistu: 20.04.2022 22.58

Pelaajilta ja perheiltä hyvät arvosanat PuMan toiminnasta

PuMassa tehtiin joka vuotinen tyytyväisyyskysely seuran toiminnasta. Kyselyssä oli mahdollisuus antaa kehittämisehdotuksia toimintaan.

Mini-ikäisten vastauksia saatiin 24 kpl. 87 prosenttia vastaajista piti harjoituksia hyvinä ja ohjaajia osaavina (80 %). Sarjapelitkin koettiin mielekkäiksi (67 %). Osa vastaajista koki, että harjoituksia ja pelejä on liian vähän. Ryhmän fiilikset koettiin hyviksi. Kiusaamista koettiin kuitenkin jonkin verran tapahtuneeksi (25 %). Kisaaminen tapahtui toisten pelaajien toimesta, jokunen valmentajan kiusaaminenkin ilmaistiin. Yleisarvosanat olivat 2,6-2,8 eli erinomaiset asteikolla 1-3.

Nuorten pelaajien vastauksia saatiin 55. Harjoitusten koettiin olevan monipuolisia ja niissä on hyvä liike. Harjoituksista jää hyvä fiilis. Omatoimiharjoiteluun osallistuu noin 60 % nuorista. 40 % harrasti myös muita lajeja. Harjoituksia koettiin olevan sopiva määrä ja kilpailutoiminta koettiin mielekkääksi. Ohjaajat saivat toiminnasta hyvän arvosanan 4,24 (asteikolla 1.5). Niin ikään joukkueen jäseniä kohdeltiin kohdeltavan tasapuolisesti (4,24). Valmentajille uskalletaan puhua asioista, oli kuitenkin joku, joka ei uskaltanut. Nuorten mielipiteitäkin koettiin otettavan vastaan. Valmentajien kunnioitus oli suurta (4,6) ja heidän koettiin toimivan esimerkillisesti. Epäasiallistakin käytöstä kuitenkin koettiin olevan (11 %). Kannustusta koettiin saatavan kilpailutilanteissa (4,3). Treenissä ja peleissä viihdytään. Kisaamista koettiin nuorten parissa alle 2 %. Kokonaisarvosanat nuorilta olivat 3,9-4,2 asteikolla 1-5 eli varsin hyvät.

Huoltajilta vastauksia saatiin 58. PuMan toimintaan oltiin suhteellisen tyytyväisiä (3,7 asteikolla 1-5). Ohjaajien toimintaa pidettiin hyvänä (3.9). Ohjaajia pidettiin kannustavina (3,8) ja ohjausta muutoinkin laadukkaana (3,9). Hajontaa tuli jonkin verran siinä, miten lapset otetaan huomioon toiminnassa. Sinänsä valmentajien kanssa oli helppo asioida. Harjoittelun ja otteluiden määriä pidettiin sopivina ja kaikki olivat päässeet kohtuudella osallistumaa (4,0). Harjoituksia pidettiin monipuolisina ja lapset lähtevät innostuneesti harkkoihin (4,4). Kiusaamista koettiin 3,6 % vastauksissa. Liikkumisen kokonaismäärissä mediaani oli 10-15 tunnissa/viikko. Yli 20 h harjoittelevia oli 10 %. Riittävä nukkuminen, ravinto ja kouluasiat ovat pumalaisilla hyvällä mallilla. Taloudellisia kustannuksia harrastuksesta pidettiin kohtuullisina. Seuran viestinnän koettiin toimivan hyvin ja vanhempien kuuleminen toiminnassa oli kohtuullisen hyvää. Pelisääntökeskustelujen (toimintasäännöt ryhmissä) laatimisessa ja noudattamisessa oli hajontaa. Avovastauksissa nostettiin toisaalta kiitosta hyvästä toiminnasta mutta nostettiin esille myös, että osittain toiminta pyörii valmentajien lapsien ympärillä. Valmentajavajausta ja valmentajien vaihtumista pidettiin ongelmana. Yleisarvosana huoltajilta oli 4,0 (asteikolla 1-5).

Toimihenkilöiltä vastauksia saatiin 17 kpl. Seuran toimintavisiota ja tavoitteita pidettiin innostavina mutta arvot eivät kunnolla ohjaa toimintaa. Seuran organisoitumista pidettiin keskitasoisena. Osallistumista sinänsä koettiin tuettavan ja kehittämistoimintaa tehtävän. Seuran hallitus toimii kohtuu hyvin. Päätöksenteon avoimuutta voisi kuitenkin lisätä. Seuran talous koetaan hyvin hoidetuksi, samoin työnantajavelvoitteet palkattuja kohtaan. Seuran sisäinen viestintä koettiin kohtuu hyväksi, ulkoisessa viestinnässä nähtiin jonkin verran parantamisen varaa; läpinäkyvyyttä ja ajantasaisuutta voisi lisätä. Myös viestinnän laaja-alaisuutta kattamana eri ryhmien toiminta voisi kehittää. Nettisivuja pidettiin hyvinä. Uusia toimijoita sinänsä rekrytoidaan ahkerasti mutta heidän perehdytyksensä olisi kehityskohde. Valmentajien koulutustasoa pidettiin kohtuullisena ja osaamisen kehittämistä tuetaan. Kiitosta ja palkitsemista voisi olla seurassa enemmän. Omien tehtävien määrä ja mielekkyys arvioitiin kohtuutasoiseksi ja seurassa on kannustava ilmapiiri. Korvauksia vapaaehtoistyölle ei kuitenkaan juuri saa. Yhteisiä tilaisuuksia voisi olla enemmän. Joukkueiden välisessä yhteistyössä on edelleen kehittämisen varaa. Epäasiallisen käyttäytymisen käsittelyyn koettiin olevan menettelyt; ilmapiiri ei kuitenkaan sinänsä kannusta epäkohtien esilletuomiseen. Omasta seurasta ollaan suhteellisen ylpeitä. Toiminta koetaan kohtuuhintaiseksi. Ympäristöasioita ja varusteiden kierrätystä voisi huomioida paremmin toiminnassa. Toimintaolosuhteet saivat kiitettävän arvosanan. Avovastauksissa nähtiin valmentajia tarvittavan lisää. Palkallisia voisi ottaa asteittain enemmän. Vapaaehtoiseille voisi myös korvata. Selkeyttä kustannustenjakoon voisi parantaa. Johtamista, hallintoa, olosuhteita sekä viestintää pidettiin hyvinä. Ihmisten voimavaroissa, yhteisöllisyydessä ja aineellisissa resursseissa nähtiin edelleen kehittämisenvaraa. Yleisarvosana toimijoilta seuralle oli 2,9 asteikolla 1-4.