Yleiset suuntaviivat

 • Salivuorot jaetaan niin, että pienimmät juniorit voivat halutessaan harjoitella aikaisemmilla vuoroilla.
 • Seura huolehtii, että jokaisella joukkueella on riittävästi palloja ja että yleisvarustus on riittävä. Seura vastaa, että pelaajilla on pelipaita. Yhteyshenkilö hankinnoissa on seuran varustevastaava. Paitatilaukset tehdään seuran varustetoimittajalta joukkuekohtaisesti.
 • Puistolan urheilutalon lauantaivuorot ovat ensisijaisesti junioriturnauksien käytössä. Toissijaisesti vuorolla voidaan pelata harjoitusturnauksia tai järjestää erityistilaisuuksia. Muutoin vuorot ovat harjoittelukäytössä. Salivuorojen ja viikonloppuvuorojen käyttöä ohjaa hallituksen valmennusvastaava.
 • Seura ylläpitää varavalmentajalistaa valmentajien tilapäisten poissaolojen varalle.
 • Seura järjestää koko perheen lentopallotapahtumia sekä koko seuran yhteisiä tilaisuuksia kuten pikkujoulut ja kauden päättäjäiset
 • Seura tekee yhteistyötä koulujen kanssa, mm. järjestämällä lentopalloaiheisia iltapäiväkerhoja (Easy Sport). Seurassa on kouluyhteistyöstä vastaava henkilö.
 • Seura ylläpitää joukkueiden taloushallintoa. Talouden luvuista saa tiedon kirjanpitäjältä.
 • Seuralla on käytössä Jopox-toiminnanohjausjärjestelmä nettisivustoineen ja joukkuekalentereineen. Sen sisältöjä päivitetään yhteisvastuullisesti. Jokaisella joukkueella on sivustolla oma alasivu, jonne on mahdollisuus laittaa uutisia ja joukkueen asioita esim. pelisäännöt. Ulkoisen tiedotuksen lisäksi joukkueet hoitavat oman sisäisen tiedotuksen esim. Whatsappilla tai Jopox-viestinnällä.
 • Seura laatii määrävälein arvioinnin toiminnastaan kyselyn pohjalta
 • Seura kouluttaa juniorit nuorisotuomareiksi ja pitää huolta, että seurassa on riittävästi tuomareita myös varttuneimpien junioreiden ja aikuisten peleihin. Periaatteena on, että nuoret tuomitsevat yhtä ikäryhmää alempien pelit.
 • Seura ylläpitää Tähtiseura-statuksen ja kehittää aktiivisesti toimintaa sen toimintaperiaatteiden mukaisesti.
 • Seura voi järjestää osallistumisfoorumeja nuorten päätöksentekoon valitun teeman ympäriltä.

Valmennuksen suuntaviivat

 • Jokaiselle joukkueelle on nimetty vastuuvalmentaja ja apuvalmentajia niin, että valmennus muodostaa noin 3 henkilön tiimin.
 • Jokaisen mini-ikäisjoukkueen (F-D) vastuuvalmentaja omaa vähintään I-tason koulutuksen ja C-A-ikäluokissa vähintään II-tason koulutuksen.
 • Valmentajien koulutustasoa seurataan ja osaamisen kehittämisestä laaditaan koulutussuunnitelma.
 • Seura maksaa valmentajien kouluttautumisen. Kalleimmissa koulutuksissa sovitaan mahdollinen omavastuuosuus.
 • Valmentajia kannustetaan itsensä kehittämiseen ja osaamisen päivittämiseen
 • Valmentajilta odotetaan vuosi- ja kausisuunnitelmien laatimista joukkueelleen sekä seuran valmennuksellisen linjauksen hyväksymistä toimintaperiaatteeksi. Seuran digipankista löytyy valmiita pohjia suunnitelmiin. Tarvittaessa seuran valmennusvastaava auttaa kausisuunnitelmien laadinnassa.
 • Valmentaja luo osallistuvan ja innostavan ilmapiirin sekä toteuttaa toiminnassaan tavoittelemiamme hyviä kasvatustavoitteita.
 • Vanhemmissa ikäryhmissä on mahdollisuus muodostaa myös valmennustiimejä, joissa useampi valmentaja ohjaa yhteistyössä esim. A–C-ikäisten ja aikuisten ryhmiä.
 • Lajivalmennuksen lisäksi seura tarjoaa riittävän ohjauksen monipuoliseen liikkumiseen sekä fysiikka- ja nopeusharjoitteluun. Yhteistyötä tehdään muiden seurojen kanssa.
 • Valmentaja huomioi yksilöt ja kannustaa urheilulliseen elämäntapaan. Kokonaisliikuntamäärää seurataan esim. perustettavan Trello-harjoittelupäiväkirjan tai Whatsapp-raportoinnin avulla.
 • Pelaajien kehityskeskustelut aloitetaan C-ikäisistä lähtien, testaamiset vanhemmista D-ikäisistä lähtien
 • Valmentajan tai joukkueenjohtajan on aina keskusteltava ensin pelaajan oman joukkueen valmentajan kanssa ennen kuin hän käy keskusteluja pelaajan mahdollisesti pelaamisesta uudessa joukkueessa.
 • Jos pelaaja osallistuu kahden joukkueen toimintaan, on pelaajan osalta sovittava pelisäännöistä millä perusteilla osallistuminen tapahtuu mahdollisissa päällekkäisissä tapahtumissa (ensisijaisuus) ja miten harjoittelu viikkorytmissä ja pelien alla tapahtuu.
 • Vuoden nuorisovalmentaja valitaan ja palkitaan.
 • Valmentajien yhteistyötä kehitetään seuran sisällä.
 • Valmennuskokonaisuudesta vastaa seuran hallituksen keskuudestaan valitsema vastuuhenkilö tai palkattu koordinaattori.

Harjoittelun ja kilpailun suuntaviivat

 • Seurassa on nuorten kilparyhmiä kaikissa ikäluokissa, lentisliikkareita, lentopallokouluja ja harrastusryhmiä 14–18-vuotiaille. Aikuisten 1- ja 2-sarjajoukkueet tarjoavat kilpamahdollisuuksia aikuispelaajille sekä kehittymispolkuja nuorille pelaajille. Aikuisten harrastusryhmät tukevat terveellistä elämäntapaa.
 • F–E-ikäisten ryhmät muodostetaan (elo-) syyskuun alusta. D-ikäisistä ylöspäin harjoittelu aloitetaan jo edellisenä keväänä, toteuttaen kesäharjoittelu (perusvoimakausi). Elokuussa harjoittelu on tiivistä kilpatason ryhmissä.
 • Pienempien junioreitten (F–E) ryhmät sekä lentisliikkari ja lentopallokoulut ovat avoimia uusille pelaajille koko kauden
 • Lentopallokoulu toteutetaan syksyisin 10–13-vuotiaille. Lentopallokoulusta taitavimpia pelaajia siirretään perusryhmiin.
 • 14–18-vuotiaille harrastuspelaajille muodostetaan oma yhteinen ryhmä.
 • Pelaajat sijoitetaan ikäänsä ja taitotasoaan vastaaviin ryhmiin. D-ikäryhmässä suositaan tasoryhmien muodostamista ainakin vanhempaan ikäluokkaan, myös opettelemaan 6 vs. 6 -peliä. Perustana E:ssa ja D:ssa voi olla myös nuoremmat/vanhemmat-jako. C–A-junioreissa muodostetaan tasoryhmät mahdollisuuksien mukaan jopa eri seurojen kanssa yhteistyössä.
 • Junioreille annetaan mahdollisuus harjoitella ja taitotasojen kehittyessä pelata taitotasoaan vastaavassa ryhmässä, mikä edellyttää joustavuutta siirtyä joukkueesta toiseen. Valmentajien ei tule tukea ”omia” pelaajia. Kykeneville junioreille annetaan mahdollisuus pelata aikuisjoukkueissa.
 • Aikuistoiminnassa järjestetään paras mahdollinen valmennus niille joukkueille, jotka toimivat esimerkkinä junioripelaajille sekä valmistavat nuoria pelaamaan kovalla tasolla.
 • Joukkueiden pelaajista päättävät vastuuvalmentaja ja joukkueen johtaja yhdessä. Ristiriitatilanteessa päätökset tekee seuran johto. Junioriryhmissä F–D (nuoremmat) valmentajilla on velvoite hyväksyä kaikki pelaajat harjoitteluryhmiin mukaan.
 • Harjoittelussa noudatetaan huippu-urheilupolun ohjeellisia harjoitusmääriä ikäluokkien mukaisesti
 • Omaehtoiseen liikuntaan kannustetaan. Suosituksena on, että jokaisella pelaajalla on oma pallo kotona, käytössä harjoittelupäiväkirja ja perhe osallistuu nuoren kanssa erilaiseen liikkumiseen vähintään pari kertaa viikossa.
 • Muiden lajien harjoitteluun kannustetaan. Mini-iässä muut lajit voivat muodostaa jopa puolet harjoittelusta. Kesällä on kaikilla mahdollisuus harjoitella esim. yleisurheilua ja pesä- tai jalkapalloa.
 • Kilpasarjoihin sekä Power Cupiin osallistutaan.
 • Harjoittelulle varmistetaan turvalliset olosuhteet.
 • Pelaajien velvollisuus on toimia tuomareina toisten joukkueiden peleissä/turnauksissa (yhtä ikäluokkaa nuorempien turnaus).
 • Junioriryhmissä F–D kaikkia peluutetaan mahdollisimman tasapuolisesti. Kilparyhmissä CA pyritään kaikille osallistujille tarjoamaan pelimahdollisuus jossakin sarjassa. Kilparyhmien olisi siis hyvä osallistua oman pääsarjansa lisäksi toiseen sarjaan.