Pumalaiset vastasivat: seuran toiminta enimmäkseen hyvää
PuMa-Volley ryJulkaistu: 07.06.2021 18.05

Pumalaiset vastasivat: seuran toiminta enimmäkseen hyvää

PuMan toiminnasta kerättiin jokavuotiseen tapaan palautetta seuraväeltä. Kyselyitä oli neljä erilaista: lapsille, nuorille, huoltajille ja seuratoimijoille. Lasten kyselyyn vastauksia tuli 16, nuorten kyselyyn 31, huoltajien kyselyyn 33 ja seuratoimijoiden kyselyyn 11. Kiitos kaikille vastanneille!

Pelaajat tyytyväisiä harjoituksiin, pelikaverit harmittavat toisinaan

Lasten ja nuorten kyselyissä harjoitusten määrään ja vaativuuteen sekä valmentajiin oltiin enimmäkseen tyytyväisiä. Nuorista suurin osa uskaltaa erittäin hyvin tai melko hyvin keskustella valmentajan kanssa ajatuksistaan ja tuntemuksistaan. Avovastauksissa kerrottiin usein onnistumisen ja oppimisen elämysten, pelaamisen ja yhdessä tekemisen olevan harrastuksessa parasta. Joskus toiset pelaajat, jotka eivät tee harjoituksissa parastaan, aiheuttivat kuitenkin harmitusta. Vastauksissa oli mainittu epämieluisina asioina myös harjoitusryhmien muodostuminen, kehittymismahdollisuudet ja pitkät treenimatkat. Muutamat vastaajista olivat joutuneet kiusaamisen tai muun asiattoman kohtelun kohteiksi.

Huoltajat tyytyväisiä harrastuksen kuluihin, seuratoimijat ylpeitä pumalaisuudesta

Pelaajien huoltajista suurin osa oli tyytyväisiä valmennuksen monipuolisuuteen ja harjoitusmääriin. Harrastuksesta aiheutuvat kulut ovat huoltajien mielestä enimmäkseen erittäin tai melko kohtuullisia. Joukkueessa sovituista pelisäännöistä ei kuitenkaan ole kaikissa ryhmissä kyetty pitämään kiinni. Jotkut vastaajat ovat kokeneet ryhmien jaon syrjiväksi tai valmentajien lapsia suosivaksi. Valtaosaltaan toimintaan oltiin kuitenkin tyytyväisiä.

Seuratoimijoiden eli valmentajien, joukkueenjohtajien ja muiden seuratoimijoiden palautteissa näkyy seuraylpeys ja tyytyväisyys käytettävissä olevien olosuhteiden laatuun. Olosuhteita ei kuitenkaan pidetty toimintaan nähden määrällisesti täysin riittävinä. Joukkueiden yhteistoiminta ei ole aina ollut onnistunutta. Vastaajien mielestä seuran toimintaa kehitetään säännöllisesti, mutta seuran toimijoiden työnjaossa, toimintaan vaikuttamisen mahdollisuuksissa ja päätöksenteon avoimuudessa olisi parannettavaa.

Palautteesta opiksi

Moniin kyselyssä ilmenneisiin epäkohtiin vaikuttaa valmentajien pieni määrä suhteessa pelaajien määrään. Harjoitusryhmistä tulee suuria, jolloin valmentajan aikaa ja huomiota ei riitä tasapuolisesti kaikille pelaajille. Harjoitustilanteista voi tulla rauhattomia. Valmentajavajetta pyritään paikkaamaan palkatuilla valmentajilla, mutta palkkauksia hillitsee halu pitää edelleen kiinni harrastuksen kohtuullisista kuluista. Pelaajien vanhempia ei ole laajasti saatu innostumaan joukkueen tai seuran toimintaan osallistumisesta, mihin luultavasti vaikuttaa osaltaan seuran yhteisen toiminnan ja tapahtumien puute – erityisesti kuluneen puolentoista vuoden aikana.

Seuran päivitetyt toimintalinjaukset, jotka käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa syksyllä, tuovat toivottavasti kaivattua selkeyttä toiminnan periaatteisiin ja pelaajien kehittämisen tapoihin. Toimintalinjausten viestiminen, kuten seuran toiminnasta tiedottaminen sekä sisäisesti että ulkoisesti muutenkin, on tärkeä toiminnan kehityskohde. Siihen, kuten seuran muuhunkin taustatyöhön, tarvitaan uusia yhteisistä asioista innostuneita toimijoita!