Julkaistu: 20.02.2020 00.00

Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät & Pelisäännöt

Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät

 • Joukkueiden vastuuvalmentaja laatii joukkueelle kausisuunnitelman, vastaa vuosikalenterin mukaista valmennuksen organisoinnista, toimii ryhmän johtajana, ohjaa ja kasvattaa junioreita sekä tekee yhteistyötä seuran muiden toimijoiden kanssa. Apuvalmentajat auttavat sovitun työnjaon mukaisesti päävalmentajaa valmennustyössä.
 • Valmentajan on kannustettava ati jopa vaadittava nuorta omaehtoiseen urheiluun lajiharjoittelun lisäksi. Viestintä omaehtoisesta harjoittelusta ja terveellisestä urheilijaelämästä kuuluu valmennuksen tehtäviin.
 • PuMa maksaa valmentajien osallistumisen Lentopalloliiton järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi on mahdollista osallistua esim. ESLU:n tai Suomen valmentajien koulutuksiin. Koulutuksiin osallistumisesta on sovittava seuran valmennusvastaavan kanssa.
 • Joukkueen johtaja (jojo) huolehtii joukkueen käytännönasioista ja ”hyvinvoinnista”. Hän hoitaa ilmoittautumisasiat, lisenssiasiat, tiedotusasiat, varusteasiat, kilpareissut, vastaa joukkueen raha-asioista ja varainhankinnasta. Joukkueen johtajilla on mahdollisuus osallistua joukkuejohtajakoulutuksiin.
 • Joukkueella voi olla lisäksi oma varainhankintavastaava, viestintävastaava, fysioterapeutti/ensiapuvastaava sekä kilpatason joukkueilla tilastoja sekä erillinen fysiikkavalmentaja. Turnauksiin tarvitaan turnausvastaava, joka useimmiten on jojo.
 • Joukkueet tekevät omaa viestintää, johon kuuluvat mm. nettisivuston ylläpito, peleistä ja tuloksista tiedottaminen sekä joukkueen oman vuorovaikutteisen viestinnän järjestäminen.
 • Osana laatuseuratoimintaa junioriryhmille sovitaan yhdessä vanhempien kanssa vuosittain pelisäännöt, kauden tavoite ja toimintaperiaatteet.
 • Joukkueen valmentajien ja johdon on noudatettava nuorten kohtelussa vahvasti tasapuolisuusperiaatetta käytännön asioissa, kaikkien huomioonottamista ja erityisesti huolehdittava ettei mahdollinen oma lapsi saa ryhmässä sellaista erityiskohtelua, josta muu joukkue kärsisi.
 • Joukkueiden toimihenkilöt yhdessä muodostavat valmennusjaoston, joka käsittelee ajankohtaisia asioita muutaman kerran vuodessa. Erillisessä valmentajaklinikassa valmentajat voivat keskenään ideoida yhteistyötä ja hyviä valmennusniksejä.
 • Joukkueiden toimihenkilöille järjestetään vuosittain syyskuussa koulutus seurassa toimimisesta.
 • PuMan vapaaehtoiset työntekijät ovat vakuutettuja tapaturman varalle Olympiakomitean ja Pohjola Vakuutus OY:n sopiman Tuplaturvavakuutuksen kautta. Tuplaturva kattaa myös toiminnan vastuuvakuutuksen. Lisätietoja Olympiakomitean sivuilla.


Pelisääntöjen laadintaohje

PuMa Volleyn kaikki juniorijoukkueet, joissa on alle 15-vuotiaita pelaajia, laativat itselleen yhteiset pelisäännöt: pelaajat laativat omansa yhdessä valmentajan kanssa ja vanhemmat yhdessä joukkueen johdon kanssa.

Pelisäännöt on hyvä laatia kahdessa vaiheessa:

 1. Keskustellaan, miten edellisen kauden pelisäännöt ovat toimineet ja minkälaisia asioita säännöiksi halutaan kirjata.
 2. Säännöt kirjoitetaan puhtaaksi, niiden merkitys käydään läpi ja jokainen pelaaja allekirjoittaa ne. Säännöt laitetaan joukkueen sivuille ja toimitetaan Nuori Suomen –palveluun. Joukkueet voivat tehdä pelaajille myös taskuversiot säännöistä.

Vanhempien säännöistä sovitaan vanhempien palaverissa. Keskustelua on hyvä käydä

 • asetettavista kasvatustavoitteista,
 • työnjaosta joukkueen toimijoiden kesken
 • vastuiden ja kustannusten jakamisesta turnausjärjestelyissä ja kuljetuksissa. Kuljetusten epätasainen jakautuminen on ollut iso kysymys monessa joukkueessa.

Puhtaaksi kirjoitetut säännöt voi kierrättää vielä hyväksymisellä esim. sähköpostitse.

Säännöistä sopimiselle on hyvä ajankohta syyskuun lopulla ennen sarjapelien alkua. Tuolloin joukkueet ovat uusine pelaajineen myös kasassa ja pelaajat ovat tutustuneet toisiinsa. Säännöt tulee toimittaa Nuori Suomen sivuille marraskuun loppuun mennessä ja ne joukkueet, jotka pelaavat vasta kevään sarjaa, helmikuun loppuun mennessä.

Ohjeistusta joukkueiden vastuuhenkilöille pelisääntökeskustelujen sisältörungoksi löytyy Olympiakomitean sivuilta. Ohjeissa on otettu huomioon eri ikäryhmät alle 9-vuotiaat, 10-14-vuotiaat ja 14-17 –vuotiaat. Ohjeita löytyy myös vanhemmille.